• Menu
  • Menu

Huť Františka v Moravském krasu

Moravský kras to není jen divoká příroda, husté lesy, skály, hluboká údolí, říčky a jeskyně. Je zde i řada památek na život a práci našich předků. Jedna z technických památek je i stará dřevouhelná železářská huť Františka v Josefovském údolí nedaleko od Adamova. Nalézá se tu technické muzeum s expozicí železářství.  Kromě několika různých železářských pecí tu je k vidění kovárna, obytná budova, slovanská svatyně, chlebová pec, vápenná pec či pec k vypalování keramiky.

V areálu Staré huti se konají několikrát do roka experimentální a ukázkové tavby železa na replikách slovanských pecí. Součástí těchto akcí jsou i ukázky výroby keramiky, příprava starých pokrmů a života ve staré slovanské vesnici.

Informace:
Huť Františka je nejstarší dochovanou hutí ve střední Evropě. Kníže Jan Adam z Lichtenštejna ji nechal vystavět počátkem 18. Století. Železná ruda, jež se zde zpracovávala, pocházela z těžby v okolí nedalekých Olomoučan a Babic. Původní vysoká pec náležela k typu tzv. belgických pecí, jednalo se v podstatě o první vysoké pece, umožňovaly nepřetržitou výrobu surového železa. Zpočátku se v huti vyrábělo surové železo a z něj lité zboží odlévané ve slévárně u pece, nebo se odlévaly tzv. housky zpracovávané dále v Adamově. Později se tu vyráběly kamnové desky a hlavně vojenský materiál (dělové koule, děla). V roce 1840 pec dostavbou nabyla dnešní výšky 10 m.  Huť byla v provozu až do roku 1871, kdy ji majitelé z důvodu nevýnosnosti uzavřeli. Poté objekt chátral. Objekt byl v roce 1971 vyhlášen první technickou rezervací a byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce. Areál je volně přístupný a v budově bývalé modelárny je umístěno muzeum železářství. Vše je pod správou Technického muzea v Brně.

2016-07-23

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *