• Menu
  • Menu

Zřícenina hradu Cimburk

Dalším jarním výletním místem byly opět kopce a lesy. Ale tentokrát trochu nižší a bližší. Vypravili jsme se do Chřibských lesů, ve kterých se schovává zřícenina hradu Cimburk. I když je to místo ne příliš vzdálené od Brna, tak my tu byli poprvé. Když jsme se vyšplhali úzkou klikatou silnicí, tak jsme zastavili na malém parkovišti. Pro turisty tu mají dvě mapy a každou jinou s jinými turistickými značkami. Po chvilce přemýšlení jsme jednu z nich prohlásili za platnou a vybrali jsme si správně – nezabloudili jsme. Pohodlnou lesní cestou jsme došli ke Kazatelně. To je skalní útvar, do kterého naši předkové vytesali schody a na jeho vrchol umístili kříž. Odtud je pěkná vyhlídka na okolní lesy a hrad Cimburk.
Odtud jsme šli dál z kopce a zase do kopce, až jsme došli k Cimburku. Hrad je malý, hodně na něm hlodal zub času, ale za návštěvu rozhodně stojí. Zříceninu opravuje parta nadšenců a mají toho ještě hodně na práci. Hladoví turisté tu dostanou i něco k snědku a nebojácní turisté tu mohou i přenocovat.

Informace:
Zřícenina gotického hradu se nachází na návrší nad vodní nádrží asi 5 km od obce Koryčany. Vznikl ve 14. století a v 18. století zpustl. V průběhu staletí doznal hrad několika přestaveb a oprav. Koncem sedmnáctého století ztratil fortifikační význam a začal sloužit jako sídlo lovčího a k ubytování lesního personálu.
Nyní se na hradě během sezony koná několik zajímavých akcí. Zpřístupněna je i prohlídková trasa po šíjové hradbě pod strážnou věží. Je z ní krásná podívaná na panorama Chřibů. O hrad se stará občanské sdružení Polypeje, které se snaží o záchranu, dokumentaci a zpřístupnění památky.

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *