• Menu
  • Menu

Toulky Podyjím – hrad Hardegg

Blízko za hranicemi v Rakousku stojí rozsáhlá a zachovalá zřícenina hradu Hardegg. Na hrad je možné se dostat autem od Vranova nad Dyjí. Cesta vede značnou oklikou a proto jsme zvolili pěší trasu. Autem jsme dojeli do vesnice Čížov, kde jsme zaparkovali na „Parkovišti, posledním před vstupem do národního parku Podyjí “, jak stálo na veliké ceduli. Obec leží v pohraniční oblasti a v „období železné opony“ zde bylo střežené pohraniční pásmo. To už je dnes minulostí, a tuto dobu připomínají ostnaté oplocení, železné ježkové a jehlanové zátarasy a strážní věž.

Lesní cestou značenou modrou turistickou značkou, dlouhou 4 km  jsme se vydali k pěšímu přechodu do Rakouska. Cestou jsme ještě odbočili ke skalnaté vyhlídce na Dyji, tekoucí hluboko dole v údolí a na hrad Hardegg, čnící se na protějším svahu. Odtud jsme klesali dolů k Dyji, která tu tvoří přírodní státní hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Přešli jsme most pro pěší, který byl postavený v roce 1872 a sloužil pro přechod do Rakouska až do roku 1948, kdy byl uzavřen. Znovu otevřen byl až po roce 1989. Dnes slouží pro pěší a cyklisty a je otevřen denně od 8 do 20 hodin.

Hned za mostem přes Dyji leží nejmenší rakouské městečko Hardegg se stejnojmenným hradem, vystavěným na útesu nad řekou Dyjí. Cestou vedoucí do prudkého kopce jsme se dostali k hradu, který je jedním z největších obranných pevností dolního Rakouska. Zaplatili jsme vstupné 7,5 € a pak jsme se sami toulali po hradu. Prohlídka stála zato. Prohlédli jsme si rytířský sál, kuchyni, věž s vyhlídkou, hradní kapli, vězení a nevelké muzeum císaře Maxmiliána.

Informace:
Hrad Herdegg byl postaven během první poloviny 12. století v rámci zakládání řetězce hraničních opevnění, přičemž však nejnovější výzkumy dokazují existenci dřevěného hradu již od 10. století. Roku 1731 odkoupil hrabství rod pánů Khevenhüller. Dnes se hrad nachází ve vlastnictví hraběte Octaviana Pilati von Thassul zu Daxberg, pravnuka posledního knížete Antona Sigmunda Khevenhüller-Metsch. Zchátralost hradu, zemětřesení a katastrofální požár obce v roce 1764 pohnul tehdejší majitele hradu ke svolení hrad zbourat a stavební materiál použít při obnově města. Ke konci 19. století byla za knížete Johanna Karla Khevenhüller-Metsch jižní a východní část hradního komplexu rekonstruována. Kolekce zbraní a upomínkové sbírky na císaře Maxmiliána Mexického, jehož průvodcem byl právě kníže Johann Karl, padly bohužel za oběť prvním poválečným událostem roku 1945. Dnes lze na hradě spatřit pouze malou vzpomínkovou výstavu o Maxmiliánu Mexickém.

Otevírací doba:
duben, květen, červen, září a říjen:  sobota, neděle a svátky 10:00 – 17:00 hod.
červenec a srpen:  10:00 – 18:00 hod.

Web: https://www.np-thayatal.at/cz/pages/hardegg-sehenswuerdigkeiten_detail.aspx?id=4 

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *