• Menu
  • Menu

Toulky Podyjím – hrad Cornštein

Na pár dnů jsme se ubytovali v penzionu na Vranovské přehradě s vyhlídkou na hrad Cornštein, který byl od nás vzdálený jen pár desítek metrů, jenže přes vodu a most tu žádný není. Podle mapy jsme si naplánovali cestu po zelené značce, dlouhou asi 4 km. Ale netušili jsme, co nás čeká. Ze začátku nás značka vedla po široké pěšince, ale po chvilce se zúžila a pak to přišlo. Dál už jsme se šplhali po skalách.  Cestou byly pod námi v prudkém svahu a ve skalách postavené chaty, ke kterým byl přístup někdy pouze z vody. Obdivovali jsme, jak to tu lidé dokázali postavit. Takových chat je podél celé přehrady spousta.  Asi po třech kilometrech jsme došli k mostu přes přehradu a dál už cesta k hradu vedla další kilometr po silnici.

Zřícenina hradu Cornštejn stojí na vysokém ostrohu nad řekou Dyjí, blízko ústí Želetavky. Na hradě Cornštein je prohlídka s průvodcem a vstupné je 80  Kč a za focení je nutné zaplatit příplatek. Prohlídka hradního areálu, dřevěného ochozu, dělostřeleckých bašt a sklepení trvala necelou hodinu. V klidu jsme si hrad prošli a vyfotili si pár tajuplných hradních zákoutí.

Z hradu jsme se vypravili po silnici asi 2 km vzdálenému mostu přes přehradu nedaleko Bítovské zátoky, kde jsme našli přístaviště parníků a doufali jsme, že jsme u toho správného. Po přehradě totiž jezdí parníky dvou lodních společností a mají i dvojí nástupiště, někdy hodně vzdálená od sebe. Naštěstí jsme byli ve správnou dobu na správném místě a tak jsme nastoupili na parník, který nás dovezl k naší chatě.

Informace:
Hrad Cornštein byl vybudován ve 14. století na strategickém kopcovitém výběžku ze tří stran obtékaného řekou Dyjí, poblíž místa dřívějšího pravěkého hradiště. Po husitských válkách přistavěli Lichtenburkové k severní straně nový palác se sálem ve II. patře. V polovině roku 1465 byl Cornštejn králem dobyt, Lichtenburkům konfiskován a lénem udělěn Jindřichovi Krajíři z Krajku. Jeho syn Wolfgang jej opravil a nově opevnil. Opevnění bylo rozšířeno i o bašty proti dosahu soudobého dělostřelectva. Po roce 1526 hrad opět přechází do vlastnictví Lichtenburků a k Bítovu. Za jejich panství bylo v roce 1542 opevnění Coršteina v souvislosti s tureckým nebezpečím naposled posíleno. Krátce na to, roku 1576, změnil hrad majitele a připojením k Bítovu zanikla potřeba dále jej udržovat. Od konce 16. století je hrad pustý. Jako součást bítovského panství přecházel Cornštein postupně do vlastnictví Jankovským z Vlašimi (1617), hrabatům z Daunu (1788), počátkem 20. století zdědili panství Haugvicové. Roku 1906 je prodali Janu Ladislavovi Zamoyskému, který je postoupil knížeti Františkovi Radzivillovi. V roce 1912 získal panství Jiří ml. svobodný pán Haase z Hasenfeldu, jemuž zůstal až do zestátnění po II. světové válce. Rozsáhlá rekonstrukce proběhla ve dvacátém století.

Hrad je otevřený od června do konce září po celý týden.

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *